BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


ITargetPreparer , który zapisuje metadane informacji o kompilacji do określonego pliku.

Plik jest zapisany w prostym formacie pary klucz-wartość; każda linia pliku ma:
key=value
gdzie key jest polem metadanych z IBuildInfo

Obecnie zapisywany jest tylko identyfikator kompilacji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BuildInfoRecorder ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError