CpuThrottlingWaiter

public class CpuThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CpuThrottlingWaiter


ITargetPreparer , który czeka, aż maksymalna częstotliwość na wszystkich rdzeniach zostanie przywrócona do najwyższego dostępnego poziomu

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CpuThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

getCpuMaxFreqs ( ITestDevice device)

Odczytuje informacje z /sys/devices/system/cpu, aby określić dostępne rdzenie i maksymalne możliwe częstotliwości dla każdego rdzenia

Konstruktorzy publiczni

CpuThrottlingWaiter

public CpuThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

pobierzCpuMaxFreqs

protected  getCpuMaxFreqs (ITestDevice device)

Odczytuje informacje z /sys/devices/system/cpu, aby określić dostępne rdzenie i maksymalne możliwe częstotliwości dla każdego rdzenia

Parametry
device ITestDevice : testowane urządzenie

Zwroty
ERROR(/Map) ze ścieżkami do sysfs cpuinfo jako kluczem i odpowiadającą maksymalną częstotliwością jako wartością

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException