Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer , który wstawia metadane DeviceBuildDescriptor do IBuildInfo .

Przeznaczony do użytku w przypadku „niezwiązanych” typów kompilacji, które wymagają, aby osoby zgłaszające testy używały metadanych dotyczących tego, na jakiej platformie urządzenia został uruchomiony test.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBuildInfoInjector ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError