Wtryskiwacz DeviceBuildInfo

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer , który wstawia metadane DeviceBuildDescriptor do IBuildInfo .

Przeznaczony do stosowania w przypadku „rozłączonych” typów kompilacji, które wymagają, aby osoby zgłaszające testy korzystały z metadanych dotyczących platformy urządzenia, na której przeprowadzono test.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBuildInfoInjector ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Wtryskiwacz DeviceBuildInfo

public DeviceBuildInfoInjector ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError