DeviceOwnerTargetHazırlayıcı

public class DeviceOwnerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceOwnerTargetPreparer


Cihaz sahibi bileşenini ayarlayan bir ITargetPreparer .

Mevcut cihaz ve profil sahipleri ile ikincil kullanıcılar, yeni cihaz sahibi ayarlanmadan önce kaldırılır.

Sökme işleminde, cihaz sahibi kaldırılır.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceOwnerTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

kamu inşaatçılar

DeviceOwnerTargetHazırlayıcı

public DeviceOwnerTargetPreparer ()

Genel yöntemler

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException