DeviceStorageFiller

public class DeviceStorageFiller
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStorageFiller


Docelowe narzędzie przygotowujące do zapełnienia pamięci, aby dostępna była pewna ilość wolnego miejsca.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceStorageFiller ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

DeviceStorageFiller

public DeviceStorageFiller ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException