Wycieraczka urządzenia

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


ITargetPreparer , który czyści dane użytkownika

Streszczenie

Pola

protected boolean mUseErase

Konstruktory publiczne

DeviceWiper ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Pola

mUżyjWymaż

protected boolean mUseErase

Konstruktory publiczne

Wycieraczka urządzenia

public DeviceWiper ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError