FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


Interfejs filtrujący, którego celem jest umożliwienie FlashingResourcesParser ignorowania niektórych zasobów, których w przeciwnym razie mógłby użyć

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean shouldAccept (String item)

Sprawdź, czy dostarczony item spełnia to ograniczenie.

Metody publiczne

powinienAkceptować

public abstract boolean shouldAccept (String item)

Sprawdź, czy dostarczony item spełnia to ograniczenie.

Parametry
item String

Zwroty
boolean true dla akceptacji, false dla odrzucenia