שומר תיקיות

public final class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


ITargetPreparer שמושך ספריות מהמכשיר, דוחס ושומר אותו בקצה האחורי של רישום.

סיכום

בנאים ציבוריים

FolderSaver ()

שיטות ציבוריות

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

מזריק את המופע ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

בנאים ציבוריים

שומר תיקיות

public FolderSaver ()

שיטות ציבוריות

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

מזריק את המופע ITestLogger

פרמטרים
testLogger ITestLogger

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

לקרוע

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

פרמטרים
testInfo TestInformation

e Throwable

זורק
DeviceNotAvailableException