IFlashingResourcesParser

public interface IFlashingResourcesParser

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesParser


Interfejs udostępniania wymaganych wersji pomocniczych plików graficznych potrzebnych do flashowania urządzenia. (np. program ładujący, pasmo podstawowe itp.)

Streszczenie

Metody publiczne

abstract String getRequiredBasebandVersion ()

Pobiera wymaganą wersję pasma podstawowego określoną w pliku zip obrazu urządzenia.

abstract getRequiredBoards ()

Pobiera wymagane typy płyt określone w pliku ZIP obrazu urządzenia.

abstract String getRequiredBootloaderVersion ()

Pobiera wymaganą wersję programu ładującego określoną w pliku zip obrazu urządzenia.

abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey)

Pobiera wymaganą wersję obrazu niestandardowego określoną w pliku zip obrazu urządzenia

abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey, String productName)

Pobiera wymaganą wersję obrazu niestandardowego określoną w pliku zip obrazu urządzenia.

Metody publiczne

getRequiredBasebandVersion

public abstract String getRequiredBasebandVersion ()

Pobiera wymaganą wersję pasma podstawowego określoną w pliku zip obrazu urządzenia.

Zwroty
String wersja pasma podstawowego lub null , jeśli nie określono

getRequiredBoards

public abstract  getRequiredBoards ()

Pobiera wymagane typy płyt określone w pliku ZIP obrazu urządzenia.

Zwroty
typy planszy lub null , jeśli nie określono

getRequiredBootloaderVersion

public abstract String getRequiredBootloaderVersion ()

Pobiera wymaganą wersję programu ładującego określoną w pliku zip obrazu urządzenia.

Zwroty
String wersja programu ładującego lub null , jeśli nie została określona

getRequiredImageVersion

public abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey)

Pobiera wymaganą wersję obrazu niestandardowego określoną w pliku zip obrazu urządzenia

Parametry
versionKey String : oczekiwany identyfikator informacji o wersji obrazu

Zwroty
String wymagana wersja dla danego obrazu lub null , jeśli nie określono

getRequiredImageVersion

public abstract String getRequiredImageVersion (String versionKey, 
                String productName)

Pobiera wymaganą wersję obrazu niestandardowego określoną w pliku zip obrazu urządzenia. Jeśli productName nie ma null , ta metoda sprawdzi (i zwróci, jeśli są) wymagania dotyczące obrazu określone dla tego konkretnego produktu. Jeśli nie istnieje żadne wymaganie specyficzne dla produktu, powróci do zwrócenia wymagania globalnego lub wartości null , jeśli dla tej konkretnej versionKey nie istnieje żadne wymaganie.

Parametry
versionKey String : oczekiwany identyfikator informacji o wersji obrazu

productName String : Konkretna nazwa produktu do sprawdzenia

Zwroty
String wymagana wersja dla danego obrazu lub null , jeśli nie określono