ZainstalujBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


ITargetPreparer , który instaluje jedną lub więcej aplikacji testowych ze środowiska kompilacji platformy Android.

Używa zmiennej env ANDROID_PRODUCT_OUT do określenia lokalizacji plików do kompilacji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

InstallBuildEnvApkSetup ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

ZainstalujBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError