Przygotowanie oprzyrządowania

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


ITargetPreparer , który uruchamia instrumentację

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

InstrumentationPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowanie oprzyrządowania

public InstrumentationPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError