Lokalny emulatorUruchom

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorUruchom


Element TargetPreparer, który uruchamia emulator lokalnie ze środowiska kompilacji systemu Android.

Zdecydowanie zaleca się przygotowanie migawki emulatora (np. emulator uruchamiania/generowanie migawki) przed uruchomieniem jakichkolwiek konfiguracji, które to zawierają.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LocalEmulatorLaunch ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktory publiczne

Lokalny emulatorUruchom

public LocalEmulatorLaunch ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException