הפעלה מקומית

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulator הפעלה


TargetPreparer שמשגר אמולטור מקומי מסביבת בניית אנדרואיד.

מומלץ מאוד להכין תמונת מצב של אמולטור (למשל אמולטור ריצה טריידפד/תמונת מצב) לפני הפעלת קונפיג הכולל זאת.

סיכום

בוני ציבור

LocalEmulatorLaunch ()

שיטות ציבוריות

void setUp (TestInformation testInformation)
void tearDown (TestInformation testInformation, Throwable e)

בוני ציבור

הפעלה מקומית

public LocalEmulatorLaunch ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInformation)

פרמטרים
testInformation TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

לקרוע

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

פרמטרים
testInformation TestInformation

e Throwable

זורק
DeviceNotAvailableException