Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ModułOemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModuleOemTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Wykonaj docelową konfigurację do testowania, wypchnij moduły, aby zastąpić te wstępnie załadowane

Konstruktorzy publiczni

ModułOemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Wykonaj docelową konfigurację do testowania, wypchnij moduły, aby zastąpić te wstępnie załadowane

Parametry
testInfo TestInformation : TestInformation wywołania.

Rzuty
TargetSetupError jeśli wystąpił błąd krytyczny podczas konfigurowania środowiska
BuildError Jeśli wystąpi błąd związany z przygotowywaniem kompilacji
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać