Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Instalator aplikacji Suite

public class SuiteApkInstaller
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller


Instaluje określone pliki APK do konfiguracji pakietu: ze zmiennej $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES lub ROOT_DIR w informacjach o kompilacji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SuiteApkInstaller ()

Metody chronione

File getLocalPathForFilename ( TestInformation testInfo, String apkFileName)

Rozwiąż rzeczywistą ścieżkę apk na podstawie testowania informacji o artefaktach w informacjach o kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

Instalator aplikacji Suite

public SuiteApkInstaller ()

Metody chronione

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (TestInformation testInfo, 
                String apkFileName)

Rozwiąż rzeczywistą ścieżkę apk na podstawie testowania informacji o artefaktach w informacjach o kompilacji.

Parametry
testInfo TestInformation : TestInformation dla wywołania.

apkFileName String : nazwa pliku apk do zainstalowania

Zwroty
File ERROR(/File) reprezentujący fizyczny plik APK na hoście lub null , jeśli plik nie istnieje.

Rzuty
TargetSetupError