ModuleOemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


ملخص

المنشأت العامة

ModuleOemTargetPreparer ()

الأساليب العامة

void setUp ( TestInformation testInfo)

قم بإجراء الإعداد الهدف للاختبار ، وادفع الوحدات لاستبدال وحدات التحميل المسبق

المنشأت العامة

ModuleOemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

الأساليب العامة

يثبت

public void setUp (TestInformation testInfo)

قم بإجراء الإعداد الهدف للاختبار ، وادفع الوحدات لاستبدال وحدات التحميل المسبق

حدود
testInfo TestInformation : TestInformation الخاصة بالاستدعاء.

رميات
TargetSetupError إذا حدث خطأ فادح في إعداد البيئة
BuildError إذا حدث خطأ بسبب إعداد البناء
DeviceNotAvailableException إذا أصبح الجهاز غير مستجيب