โมดูล OemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ModuleOemTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ทำการตั้งค่าเป้าหมายสำหรับการทดสอบ พุชโมดูลเพื่อแทนที่พรีโหลด

ผู้สร้างสาธารณะ

โมดูล OemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

ทำการตั้งค่าเป้าหมายสำหรับการทดสอบ พุชโมดูลเพื่อแทนที่พรีโหลด

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : TestInformation ของการร้องขอ

พ่น
TargetSetupError หากเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในการตั้งค่าสภาพแวดล้อม
BuildError หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนื่องจากการจัดเตรียมงานสร้าง
DeviceNotAvailableException หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง