โปรแกรมติดตั้ง SuiteApk

public class SuiteApkInstaller
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller


ติดตั้ง APK ที่ระบุสำหรับการกำหนดค่า Suite: จากตัวแปร $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES หรือ ROOT_DIR ในข้อมูลบิวด์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SuiteApkInstaller ()

วิธีการป้องกัน

File getLocalPathForFilename ( TestInformation testInfo, String apkFileName)

แก้ไขเส้นทาง apk จริงตามการทดสอบข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ภายในข้อมูลบิลด์

ผู้สร้างสาธารณะ

โปรแกรมติดตั้ง SuiteApk

public SuiteApkInstaller ()

วิธีการป้องกัน

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (TestInformation testInfo, 
                String apkFileName)

แก้ไขเส้นทาง apk จริงตามการทดสอบข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ภายในข้อมูลบิลด์

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : TestInformation สำหรับการเรียกใช้

apkFileName String : ชื่อไฟล์ของ apk ที่จะติดตั้ง

ส่งคืน
File ERROR(/File) แทนไฟล์ apk จริงบนโฮสต์หรือ null หากไม่มีไฟล์อยู่

พ่น
TargetSetupError