ModülOemTargetHazırlayıcı

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


Özet

kamu inşaatçılar

ModuleOemTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin, ön yüklü olanları değiştirmek için modülleri itin

kamu inşaatçılar

ModülOemTargetHazırlayıcı

public ModuleOemTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Test için hedef kurulumu gerçekleştirin, ön yüklü olanları değiştirmek için modülleri itin

parametreler
testInfo TestInformation : Çağırmanın TestInformation .

Atar
TargetSetupError ortamı kurarken önemli bir hata oluştuysa
BuildError Hazırlanmakta olan yapı nedeniyle bir hata oluşursa
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse