PerfettoPrzygotowacz

public class PerfettoPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PerfettoPreparer


Narzędzie przygotowujące Perfetto przesyła plik konfiguracyjny do urządzenia w standardowej lokalizacji, do której perfetto ma dostęp.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PerfettoPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

PerfettoPrzygotowacz

public PerfettoPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException