PerfettoHazırlayıcı

public class PerfettoPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PerfettoPreparer


Perfetto hazırlayıcı, yapılandırma dosyasını, perfetto'nun erişebileceği standart bir konumdaki aygıta gönderir.

Özet

kamu inşaatçılar

PerfettoPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

kamu inşaatçılar

PerfettoHazırlayıcı

public PerfettoPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException