הפעל מחדש את SystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


מכין יעדים שמפעיל מחדש את שרת המערכת מבלי לאתחל את המכשיר.

סיכום

בנאים ציבוריים

RestartSystemServerTargetPreparer ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

בנאים ציבוריים

הפעל מחדש את SystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInformation)

פרמטרים
testInformation TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

לקרוע

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

פרמטרים
testInformation TestInformation

e Throwable

זורק
DeviceNotAvailableException