RestartSystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


Docelowy program przygotowujący, który ponownie uruchamia serwer systemowy bez ponownego uruchamiania urządzenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RestartSystemServerTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktory publiczne

RestartSystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException