RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends ProfileTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


ITargetPreparer , który tworzy profil służbowy w konfiguracji i zaznacza, że ​​testy powinny być uruchamiane dla tego użytkownika.

W rozbiórce profil służbowy jest usuwany.

Jeśli profil służbowy już istnieje, zamiast tworzyć nowy, zostanie użyty i nie zostanie usunięty podczas rozbiórki.

Jeśli urządzenie nie ma funkcji Managed_users lub nie ma możliwości utworzenia nowego użytkownika, gdy jest to wymagane, zostanie ustawiony argument Instrumentacji pomiń-testy-powód, a użytkownik nie zostanie zmieniony. Testy uruchomione na urządzeniu mogą odczytać ten argument, aby odpowiedzieć na ten stan.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Konstruktory publiczne

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()