SemaphoreTokenTargetPreparer

public class SemaphoreTokenTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SemaphoreTokenTargetPreparer


To jest narzędzie przygotowujące używane do używania tokena do serializacji wykonania testu w hoście z handlem. tylko token pozyskania urządzenia będzie mógł rozpocząć test. Inni będą czekać, aż zostanie wydany. Nie można tego użyć tylko wtedy, gdy masz jeden test w tradefeed i korzystasz ze wspólnych zasobów. Upewnij się, że tylko jeden test uruchomiony na hoście z różnymi DUT Użytkownik musi dodać --semaphore-token:no-disable w pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SemaphoreTokenTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

SemaphoreTokenTargetPreparer

public SemaphoreTokenTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException