Zatrzymaj ustawienia usług

public class StopServicesSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StopServicesSetup


ITargetPreparer , który zatrzymuje usługi na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

StopServicesSetup ()

Metody publiczne

void addService (String service)

Dodaje usługę do listy usług.

void setStopFramework (boolean stopFramework)

Określ, czy zatrzymać strukturę.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktory publiczne

Zatrzymaj ustawienia usług

public StopServicesSetup ()

Metody publiczne

Dodaj usługę

public void addService (String service)

Dodaje usługę do listy usług.

Parametry
service String

setStopFramework

public void setStopFramework (boolean stopFramework)

Określ, czy zatrzymać strukturę.

Parametry
stopFramework boolean

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException