Hizmetleri Durdur

public class StopServicesSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StopServicesSetup


Cihazdaki hizmetleri durduran bir ITargetPreparer .

Özet

Kamu inşaatçıları

StopServicesSetup ()

Genel yöntemler

void addService (String service)

Hizmetler listesine bir hizmet ekler.

void setStopFramework (boolean stopFramework)

Çerçevenin durdurulup durdurulmayacağını belirtin.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Kamu inşaatçıları

Hizmetleri Durdur

public StopServicesSetup ()

Genel yöntemler

hizmet ekle

public void addService (String service)

Hizmetler listesine bir hizmet ekler.

Parametreler
service String

setStopFramework

public void setStopFramework (boolean stopFramework)

Çerçevenin durdurulup durdurulmayacağını belirtin.

Parametreler
stopFramework boolean

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
DeviceNotAvailableException

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametreler
testInformation TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException