מלצר מצערת טמפרטורה

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TemperatureThrottlingWaiter


ITargetPreparer שמחכה עד שטמפרטורת המכשיר תרד ליעד

סיכום

שדות

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

בנאים ציבוריים

TemperatureThrottlingWaiter ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInfo)

שיטות מוגנות

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device)
IRunUtil getRunUtil ()

שדות

DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

בנאים ציבוריים

מלצר מצערת טמפרטורה

public TemperatureThrottlingWaiter ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

שיטות מוגנות

getDeviceTemperature

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device)

החזרות
int

זורק
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

החזרות
IRunUtil