TestAppInstallSetup

public class TestAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver , IDiscoverDependencies

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup


Bir IDeviceBuildInfo.getTestsDir() klasöründen cihaza bir veya daha fazla uygulama yükleyen bir ITargetPreparer .

Test zip'i yoksa veya gerekli apk'yi içermiyorsa, bu hazırlayıcı alternatif dizinlere bakacaktır. Arama, belirtilen son alternatif dizinden birinciye doğru sıralanır.

Özet

alanlar

protected IncrementalInstallSession incrementalInstallSession

protected double mBlockFilterPercentage

protected int mIncrementalInstallTimeout

protected boolean mIncrementalInstallation

kamu inşaatçılar

TestAppInstallSetup ()

Genel yöntemler

void addInstallArg (String arg)

Kullanılacak bir apk kurulum argümanı ekler.

void addSplitApkFileNames (String fileNames)

Bölünmüş apk'ler olarak yüklenecek bir dizede ',' ile bölünmüş bir dizi dosya adı ekler

void addTestFile (File file)

Yüklenecek apk'ler listesine bir dosya veya dizin ekler.

void addTestFileName (String fileName)

Yüklenecek apk'ler listesine bir dosya adı ekler.

IAbi getAbi ()
ITestDevice getDevice ()

Hazırlayıcının başvurması gereken cihazı döndürür.

TestInformation getTestInfo ()
getTestsFileName ()

Belirtilen test apk adları listesinin bir kopyasını döndürür.

boolean isCleanUpEnabled ()

Yırtılma sırasında Apk'ler temizlenecekse True değerini döndürür.

final boolean isInstantMode ()

Anlık mod kurulumunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini döndürür.

reportDependencies ()
void setAaptVersion ( AaptParser.AaptVersion aaptVersion)

APK ayrıştırması için AAPT sürümünü ayarlar.

void setAbi ( IAbi abi)
void setAltDir (File altDir)

Alternatif bir dizin ayarlayın.

void setAltDirBehavior ( AltDirBehavior altDirBehavior)

Alternatif bir dizin davranışı ayarlayın.

void setCleanApk (boolean shouldClean)

Yüklü apk'nin yırtma işleminde temizlenip temizlenmeyeceğini ayarlar

void setForceQueryable (boolean forceQueryable)

Sorgulanabilir kuvvetin varsayılan değeri doğrudur.

final void setInstantMode (boolean mode)

Apk yüklenirken --instant'ın kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

void setShouldGrantPermission (boolean shouldGrant)

Bir userId sağlanırsa, apk kurulumu için grantPermission ayarlanabilir.

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Bu yöntem kullanımdan kaldırıldı. Geçici geriye dönük uyumlu geri arama.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void setUserId (int userId)

Apk'nin belirli bir kullanıcı için yüklenmesi gerekiyorsa, yüklenecek kullanıcının kimliğini ayarlar.

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Korumalı yöntemler

IncrementalInstallSession.Builder getIncrementalInstallSessionBuilder ()

Aşamalı olarak bir test uygulaması yüklemek için oturum oluşturucuyu başlatın.

File getLocalPathForFilename ( TestInformation testInfo, String apkFileName)

Gerçek apk yolunu, derleme bilgisi içindeki test yapı bilgilerine dayalı olarak çözün.

void installPackageIncrementally (IncrementalInstallSession.Builder builder)

Bir test uygulaması için artımlı yükleme oturumunu başlatın.

void installer ( TestInformation testInfo, appFilesAndPackages) installer ( TestInformation testInfo, appFilesAndPackages)

Cihaza bir paket veya bölünmüş paket yüklemeyi deneyin.

String parsePackageName (File testAppFile)

Test uygulamasından paket adını alın.

resolveApkFiles ( TestInformation testInfo, apkFiles) resolveApkFiles ( TestInformation testInfo, apkFiles)

Bazı apk'ları Dosyalarına ve Paketlerine çözümlemek için yardımcı.

void setTestInformation ( TestInformation testInfo)
void uninstallPackage ( ITestDevice device, String packageName)

Paketi cihazdan çıkarmaya çalışın.

alanlar

artımlıKurulumOturumu

protected IncrementalInstallSession incrementalInstallSession

mBlockFilterPercentage

protected double mBlockFilterPercentage

mArtan YüklemeZaman Aşımı

protected int mIncrementalInstallTimeout

mKademeli Kurulum

protected boolean mIncrementalInstallation

kamu inşaatçılar

TestAppInstallSetup

public TestAppInstallSetup ()

Genel yöntemler

addInstallArg

public void addInstallArg (String arg)

Kullanılacak bir apk kurulum argümanı ekler.

parametreler
arg String

addSplitApkDosyaAdları

public void addSplitApkFileNames (String fileNames)

Bölünmüş apk'ler olarak yüklenecek bir dizede ',' ile bölünmüş bir dizi dosya adı ekler

parametreler
fileNames String : ',' ile bölünmüş bir dosya adı dizisi

testdosyası ekle

public void addTestFile (File file)

Yüklenecek apk'ler listesine bir dosya veya dizin ekler.

parametreler
file File

addTestDosyaAdı

public void addTestFileName (String fileName)

Yüklenecek apk'ler listesine bir dosya adı ekler.

parametreler
fileName String

alAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

cihaz almak

public ITestDevice getDevice ()

Hazırlayıcının başvurması gereken cihazı döndürür.

İadeler
ITestDevice

Atar
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
TargetSetupError

test bilgisini al

public TestInformation getTestInfo ()

İadeler
TestInformation

getTestsDosyaAdı

public getTestsFileName ()

Belirtilen test apk adları listesinin bir kopyasını döndürür.

İadeler

isCleanUp Etkin

public boolean isCleanUpEnabled ()

Yırtılma sırasında Apk'ler temizlenecekse True değerini döndürür.

İadeler
boolean

anındaMod

public final boolean isInstantMode ()

Anlık mod kurulumunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini döndürür.

İadeler
boolean

rapor Bağımlılıkları

public reportDependencies ()

İadeler

setAaptVersion

public void setAaptVersion (AaptParser.AaptVersion aaptVersion)

APK ayrıştırması için AAPT sürümünü ayarlar.

parametreler
aaptVersion AaptParser.AaptVersion

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

parametreler
abi IAbi

setAltDir

public void setAltDir (File altDir)

Alternatif bir dizin ayarlayın.

parametreler
altDir File

setAltDirBehavior

public void setAltDirBehavior (AltDirBehavior altDirBehavior)

Alternatif bir dizin davranışı ayarlayın.

parametreler
altDirBehavior AltDirBehavior

setCleanApk

public void setCleanApk (boolean shouldClean)

Yüklü apk'nin yırtma işleminde temizlenip temizlenmeyeceğini ayarlar

parametreler
shouldClean boolean

setForceQueryable

public void setForceQueryable (boolean forceQueryable)

Sorgulanabilir kuvvetin varsayılan değeri doğrudur. Yüklenecek apk'nin sorgulanabilir olmaması gerekiyorsa onu false olarak güncelleyin.

parametreler
forceQueryable boolean

setAnlıkMod

public final void setInstantMode (boolean mode)

Apk yüklenirken --instant'ın kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar. Zorla yükleme modu ayarlanırsa hiçbir etkisi olmaz.

parametreler
mode boolean

setShouldGrantPermission

public void setShouldGrantPermission (boolean shouldGrant)

Bir userId sağlanırsa, apk kurulumu için grantPermission ayarlanabilir.

parametreler
shouldGrant boolean

kurmak

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Bu yöntem kullanımdan kaldırıldı.
Geçici geriye dönük uyumlu geri arama.

parametreler
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

setUserId

public void setUserId (int userId)

Apk'nin belirli bir kullanıcı için yüklenmesi gerekiyorsa, yüklenecek kullanıcının kimliğini ayarlar.

parametreler
userId int

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException

Korumalı yöntemler

getIncrementalInstallSessionBuilder

protected IncrementalInstallSession.Builder getIncrementalInstallSessionBuilder ()

Aşamalı olarak bir test uygulaması yüklemek için oturum oluşturucuyu başlatın.

İadeler
IncrementalInstallSession.Builder

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (TestInformation testInfo, 
        String apkFileName)

Gerçek apk yolunu, derleme bilgisi içindeki test yapı bilgilerine dayalı olarak çözün.

parametreler
testInfo TestInformation : Çağırma için TestInformation .

apkFileName String : kurulacak apk'nin dosya adı

İadeler
File ana bilgisayardaki fiziksel apk dosyasını temsil eden bir ERROR(/File) veya dosya yoksa null .

Atar
TargetSetupError

Paketi Kademeli olarak kur

protected void installPackageIncrementally (IncrementalInstallSession.Builder builder)

Bir test uygulaması için artımlı yükleme oturumunu başlatın.

parametreler
builder IncrementalInstallSession.Builder : Artımlı yükleme oturumu için Oluşturucu nesnesi.

Atar
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
TargetSetupError

yükleyici

protected void installer (TestInformation testInfo, 
         appFilesAndPackages)

Cihaza bir paket veya bölünmüş paket yüklemeyi deneyin.

parametreler
testInfo TestInformation : çağrı için TestInformation

appFilesAndPackages : Yüklenecek apk'ler ve paketleri.

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

ayrıştırmaPaketAdı

protected String parsePackageName (File testAppFile)

Test uygulamasından paket adını alın.

parametreler
testAppFile File

İadeler
String

Atar
TargetSetupError

çözümlemeApkDosyaları

protected resolveApkFiles (TestInformation testInfo, 
         apkFiles)

Bazı apk'ları Dosyalarına ve Paketlerine çözümlemek için yardımcı.

parametreler
testInfo TestInformation

apkFiles

İadeler

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

setTestBilgisi

protected void setTestInformation (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Paketi kaldır

protected void uninstallPackage (ITestDevice device, 
        String packageName)

Paketi cihazdan çıkarmaya çalışın.

parametreler
device ITestDevice

packageName String

Atar
DeviceNotAvailableException