מבזבז זמן

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


מכין מטרות פשוט לבזבז זמן ואפשר להפעיל מחדש את המכשיר.

סיכום

בנאים ציבוריים

TimeWaster ()

שיטות ציבוריות

void setUp ( TestInformation testInfo)

בנאים ציבוריים

מבזבז זמן

public TimeWaster ()

שיטות ציבוריות

להכין

public void setUp (TestInformation testInfo)

פרמטרים
testInfo TestInformation

זורק
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError