Coś co marnuje czas

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


Prosty program do przygotowywania celów, który pozwala marnować czas i potencjalnie ponownie uruchamiać urządzenie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TimeWaster ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Coś co marnuje czas

public TimeWaster ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError