Coś co marnuje czas

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


Prosty program do przygotowywania celu, który marnuje czas i potencjalnie ponownie uruchamia urządzenie.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TimeWaster ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

Coś co marnuje czas

public TimeWaster ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError