WaitForDeviceDatetimePreparer

public class WaitForDeviceDatetimePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WaitForDeviceDatetimePreparer


Cihazda tarihsaatin ayarlanmasını bekleyen bir ITargetPreparer

İsteğe bağlı olarak bu hazırlayıcı, tarih saatinin zaman aşımı içinde ayarlanmaması durumunda TargetSetupError zorlayabilir veya ana bilgisayar tarih saatini cihaza zorlayabilir,

Özet

Kamu inşaatçıları

WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Genel yöntemler

void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Geçerli cihaz tarih saatinde beklemek için zaman aşımını ayarlar

void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Datetime'ın ana bilgisayardan cihaza zorlanması gerekip gerekmediğini ayarlar

void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Datetime doğru ayarlanmamışsa TargetSetupError zorlamak için boole değerini ayarlar.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Korumalı yöntemler

IRunUtil getRunUtil ()

Kamu inşaatçıları

WaitForDeviceDatetimePreparer

public WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Genel yöntemler

setDatetimeWaitTimeout

public void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Geçerli cihaz tarih saatinde beklemek için zaman aşımını ayarlar

Parametreler
datetimeWaitTimeout long

setForceDatetime

public void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Datetime'ın ana bilgisayardan cihaza zorlanması gerekip gerekmediğini ayarlar

Parametreler
forceDatetime boolean

setForceSetupError

public void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Datetime doğru ayarlanmamışsa TargetSetupError zorlamak için boole değerini ayarlar.

Parametreler
forceSetupError boolean

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Korumalı yöntemler

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

İadeler
IRunUtil kullanılacak IRunUtil