WaitForDeviceDatetimePreparer

public class WaitForDeviceDatetimePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WaitForDeviceDatetimePreparer


Cihazda tarih saatinin ayarlanmasını bekleyen bir ITargetPreparer

İsteğe bağlı olarak, bu hazırlayıcı, tarih saat zaman aşımı içinde ayarlanmamışsa bir TargetSetupError zorlayabilir veya ana bilgisayar tarih saatini cihaza zorlayabilir,

Özet

kamu inşaatçılar

WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Genel yöntemler

void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Geçerli cihaz tarih saatinde beklemek için zaman aşımını ayarlar

void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Tarih saatinin ana bilgisayardan cihaza zorlanması gerektiğini ayarlar

void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Tarih saat doğru ayarlanmamışsa, bir TargetSetupError zorlamak için boole değerini ayarlar.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Korumalı yöntemler

IRunUtil getRunUtil ()

kamu inşaatçılar

WaitForDeviceDatetimePreparer

public WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Genel yöntemler

setDatetimeWaitTimeout

public void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Geçerli cihaz tarih saatinde beklemek için zaman aşımını ayarlar

parametreler
datetimeWaitTimeout long

setForceDatetime

public void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Tarih saatinin ana bilgisayardan cihaza zorlanması gerektiğini ayarlar

parametreler
forceDatetime boolean

setForceSetupError

public void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Tarih saat doğru ayarlanmamışsa, bir TargetSetupError zorlamak için boole değerini ayarlar.

parametreler
forceSetupError boolean

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Korumalı yöntemler

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

İadeler
IRunUtil kullanılacak IRunUtil