Przygotowanie Wi-Fi

public class WifiPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IExternalDependency

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WifiPreparer


ITargetPreparer , który w razie potrzeby konfiguruje Wi-Fi na urządzeniu.

W przeciwieństwie do DeviceSetup , ten program przygotowujący działa, gdy adb nie jest rootem, czyli kompilacjami użytkownika.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

WifiPreparer ()

Metody publiczne

getDependencies ()
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowanie Wi-Fi

public WifiPreparer ()

Metody publiczne

pobierzZależności

public  getDependencies ()

Zwroty

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException