CheckPairingPreparer

public class CheckPairingPreparer
extends CompanionAwarePreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CheckPairingPreparer


CompanionAwarePreparer , który weryfikuje łączenie BT między urządzeniami głównymi i towarzyszącymi

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CheckPairingPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

CheckPairingPreparer

public CheckPairingPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError