Sprawdź narzędzie do parowania

public class CheckPairingPreparer
extends CompanionAwarePreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CheckPairingPreparer


CompanionAwarePreparer , który weryfikuje połączenie BT między urządzeniami podstawowymi i towarzyszącymi

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CheckPairingPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Sprawdź narzędzie do parowania

public CheckPairingPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError