CompanionAwarePreparer

public abstract class CompanionAwarePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer


ITargetPreparer , który hermetyzuje logikę uzyskiwania już przydzielonego urządzenia towarzyszącego.

Uwaga: należy tego używać w połączeniu z CompanionAllocator .

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CompanionAwarePreparer ()

Metody chronione

ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

Pobiera wystąpienie ITestDevice urządzenia towarzyszącego przydzielonego dla podstawowego ITestDevice

Konstruktory publiczne

CompanionAwarePreparer

public CompanionAwarePreparer ()

Metody chronione

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion (ITestDevice primary)

Pobiera wystąpienie ITestDevice urządzenia towarzyszącego przydzielonego dla podstawowego ITestDevice

Zwroty
ITestDevice przydzielona instancja ITestDevice urządzenia towarzyszącego

Rzuty
TargetSetupError jeśli żadne urządzenie towarzyszące nie zostało przydzielone dla urządzenia podstawowego