CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


ITargetPreparer , który uruchamia określone polecenia na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

Metody chronione

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

Zwraca urządzenie, na którym ma zostać zastosowany preparat przygotowujący.

Konstruktory publiczne

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

Metody chronione

pobierzUrządzenie

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

Zwraca urządzenie, na którym ma zostać zastosowany preparat przygotowujący.

Zwroty
ITestDevice Urządzenie, na które należy nałożyć preparat.

Rzuty
TargetSetupError