CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


ITargetPreparer , który instaluje jedną lub więcej aplikacji z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym.

Należy zauważyć, że oznacza to, że artefakt testowy, o którym mowa, jest wbudowany w kompilację urządzenia podstawowego, ale nadaje się również do urządzenia towarzyszącego

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CompanionTestAppInstallSetup ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Zwraca urządzenie, do którego powinien zastosować się przygotowujący.

Konstruktory publiczne

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Metody publiczne

pobierzUrządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Zwraca urządzenie, do którego powinien zastosować się przygotowujący.

Zwroty
ITestDevice

Rzuty
TargetSetupError