IMultiTargetPreparer

public interface IMultiTargetPreparer
implements IDisableable

com.android.tradefed.targetprep.multi.IMultiTargetPreparer


Birkaç cihazın test ortamını bir arada hazırlar. Yalnızca birden fazla cihaz gerektiren kurulum için kullanın, aksi takdirde her cihazda normal ITargetPreparer kullanın.

Bir yapılandırmada birden fazla IMultiTargetPreparer öğesinin belirtilebileceğini unutmayın. Her IMultiTargetPreparer'ın, beklenen ortamı kurulum öncesi ve kurulum sonrası net bir şekilde belgelemesi önerilir.

Özet

Genel yöntemler

default void setUp ( IInvocationContext context)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) kullanın.

default void setUp ( TestInformation testInformation)

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

default void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Testten sonra hedefleri temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

default void tearDown ( IInvocationContext context, Throwable e)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) kullanın.

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (IInvocationContext context)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Bunun yerine setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) kullanın.

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

Parametreler
context IInvocationContext : çağrıyı, cihazları ve yapıları açıklayan IInvocationContext .

Atar
TargetSetupError ortamın kurulumunda önemli bir hata meydana gelirse
BuildError Yapıyla ilgili hata durumunda
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

Test için hedef kurulumunu gerçekleştirin.

Parametreler
testInformation TestInformation : çağrıyı, cihazları ve yapıları açıklayan TestInformation .

Atar
TargetSetupError ortamın kurulumunda önemli bir hata meydana gelirse
BuildError Yapıyla ilgili hata durumunda
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

Testten sonra hedefleri temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

Parametreler
testInformation TestInformation : çağrıyı, cihazları ve yapıları açıklayan TestInformation .

e Throwable : Eğer çağrı bir istisna ile sona erdiyse, bu, Çağırma seviyesinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi halde null olacaktır.

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse

sökmek

public void tearDown (IInvocationContext context, 
        Throwable e)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Bunun yerine tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) kullanın.

Testten sonra hedefleri temizleme/yıkma işlemini gerçekleştirin.

Parametreler
context IInvocationContext : çağrıyı, cihazları ve yapıları açıklayan IInvocationContext .

e Throwable : Eğer çağrı bir istisna ile sona erdiyse, bu, Çağırma seviyesinde yakalanan istisna olacaktır. Aksi halde null olacaktır.

Atar
DeviceNotAvailableException cihaz yanıt vermezse