MergeMultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


Bir yapıdan diğerine, bunları ve diğer yapıya kopyalanacak dosya anahtarını adlandırarak bilgi aktarmaya olanak tanıyan bir IMultiTargetPreparer . Anahtar hedef yapıda zaten mevcutsa hiçbir şey yapılmaz.

Özet

Kamu inşaatçıları

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

MergeMultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError