MergeMultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


Bir yapıdan diğerine, onları adlandırarak ve diğer yapıya kopyalamak için dosya anahtarını iletmeye izin veren bir IMultiTargetPreparer . Anahtar, hedef derlemede zaten varsa, hiçbir şey yapılmaz.

Özet

kamu inşaatçılar

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

kamu inşaatçılar

MergeMultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError