FoldableModePreparer

public class FoldableModePreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.suite.FoldableModePreparer


Przygotowujący cel, który może zmienić stan składania urządzenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FoldableModePreparer ()
FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

FoldableModePreparer

public FoldableModePreparer ()

FoldableModePreparer

public FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Parametry
stateIdentifier long

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException