FoldableModePreparer

public class FoldableModePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.suite.FoldableModePreparer


Narzędzie przygotowujące miejsce docelowe, które może zmienić stan składania urządzenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FoldableModePreparer ()
FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktory publiczne

FoldableModePreparer

public FoldableModePreparer ()

FoldableModePreparer

public FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Parametry
stateIdentifier long

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException