Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

KodKapsam Testi

public class CodeCoverageTest
extends InstrumentationTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.InstrumentationTest
com.android.tradefed.testtype.CodeKapsamTest


Belirli bir cihazda bir enstrümantasyon test paketi çalıştıran ve kod kapsamı raporunu oluşturan bir Test. Emma enstrümanlı bir uygulama gerektirir.

Özet

Alanlar

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Kamu inşaatçıları

CodeCoverageTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Alanlar

COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Kamu inşaatçıları

KodKapsam Testi

public CodeCoverageTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException