DeviceBatteryLevelChecker

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


Minimum pil şarjını kontrol eden ve minimum şarj mevcut değilse pilin ikinci şarj eşiğine ulaşmasını bekleyen bir IRemoteTest .

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceBatteryLevelChecker ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Korumalı yöntemler

void setResumeLevel (int level)

Kamu inşaatçıları

DeviceBatteryLevelChecker

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

Korumalı yöntemler

setDevam Düzeyi

protected void setResumeLevel (int level)

Parametreler
level int