DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Objek
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


Anotasi palsu dimaksudkan untuk menyampaikan metrik kepada reporter.

Ringkasan

Bidang

public mMetrics

Konstruktor publik

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

Metode publik

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Bidang

mMetrik

public  mMetrics

Konstruktor publik

Anotasi Metrik

public MetricAnnotation ( metrics)

Parameter
metrics

Metode publik

tipe anotasi

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Kembali
Class<? extends Annotation>

sama

public boolean equals (Object other)

Parameter
other Object

Kembali
boolean

Kode hash

public int hashCode ()

Kembali
int