קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

DeviceTestResult

public class DeviceTestResult
extends TestResult

java.lang.Object
junit.framework.TestResult
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult


התמחות של TestResult כאשר מתרחשת DeviceNotAvailableException

סיכום

כיתות מקוננות

class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

בנאים ציבוריים

DeviceTestResult ()

שיטות ציבוריות

void endTest (Test test)

void runProtected (Test test, Protectable p)

מפעיל TestCase.

שיטות מוגנות

void run (TestCase test)

בנאים ציבוריים

DeviceTestResult

public DeviceTestResult ()

שיטות ציבוריות

endTest

public void endTest (Test test)

פרמטרים
test Test

runProtected

public void runProtected (Test test, 
                Protectable p)

מפעיל TestCase.

פרמטרים
test Test

p Protectable

זורק
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException אם מתרחשת DeviceNotAvailableException

שיטות מוגנות

לָרוּץ

protected void run (TestCase test)

פרמטרים
test TestCase