Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Sahte Test

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


Amacı, tekrarlanabilir test sonuçları oluşturmayı kolaylaştırmak olan sahte bir test.

Özet

Kamu inşaatçıları

FakeTest ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Kamu inşaatçıları

Sahte Test

public FakeTest ()

Genel yöntemler

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice