ÇağırmaBağlamAlıcı

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


Çağırma bağlamına referans gerektiren bir test.

Testin, IBuildInfo referansına ihtiyaç duymadan çağrının ayrıntılarını bilmesi gerektiğinde kullanılmalıdır. Çoğu testin test edilen derlemeye bağımlılığı olmamalı ve test ortamını hazırlamak için ITargetPreparer lara güvenmelidir.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Genel yöntemler

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

parametreler
invocationContext IInvocationContext