קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IRuntimeHintProvider

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


סיכום

שיטות ציבוריות

abstract long getRuntimeHint ()

החזר את זמן הריצה הצפוי של הבדיקה באלפיות שניות.

שיטות ציבוריות

getRuntimeHint

public abstract long getRuntimeHint ()

החזר את זמן הריצה הצפוי של הבדיקה באלפיות שניות. הזמן משמש לביצוע טעינת איזון פצצה

החזרות
long