PythonUnitTestRunner

public class PythonUnitTestRunner
extends Object implements IRemoteTest , IBuildReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.PythonUnitTestRunner


Ta klasa jest przestarzała.
Zamiast tego użyj PythonBinaryHostTest .

Uruchamia testy Pythona napisane przy użyciu biblioteki unittest.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PythonUnitTestRunner ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Metody chronione

void checkPythonVersion ( CommandResult c)
IBuildInfo getBuild ()

Zwraca IBuildInfo dla tego wywołania.

IRunUtil getRunUtil ()

Zwraca IRunUtil , który uruchamia test jednostkowy

Konstruktory publiczne

PythonUnitTestRunner

public PythonUnitTestRunner ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawBuduj

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Parametry
buildInfo IBuildInfo

Metody chronione

sprawdź wersję Pythona

protected void checkPythonVersion (CommandResult c)

Parametry
c CommandResult

getBuild

protected IBuildInfo getBuild ()

Zwraca IBuildInfo dla tego wywołania.

Zwroty
IBuildInfo

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Zwraca IRunUtil , który uruchamia test jednostkowy

Zwroty
IRunUtil